CHAMPIONS

Denis Tsyplenkov
Levan Saginashvili
Genady Kvikvinia
Rustam Babayev

CONTENDERS

Dmitry Trubin
Tim Bresnan
Alex Kurdecha
Evgeniy Prudnik
Round 1
 • Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
 • Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
 • Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
  Coming soon
  Coming soon